Önce özel adresinizi tanımlayın

Ayarlar > Kurum Bilgileri bölümünden Fonzip'i kullanmak istediğiniz özel alan adını belirleyin. Örnek olarak; online.stkismi.org

Başına http, https, ya da sonunda / vb. karakter koymayın sadece alan adı yeterli

Entegrasyon yöntemleri

  1. DNS yönetimi olarak Cloudflare kullanarak entegrasyon (Önerilir)

  2. Web sunucunuz üzerinden TLS Termination Proxy ile entegrasyon

1. Cloudflare ile entegrasyon

Her alan adı sağlayıcısında DNS ayarları yapmanın farklı yöntemleri vardır. Örnek ve öneri olarak Cloudflare ile bu işlemi nasıl tamamlayabileceğinizi paylaşacağız.

1/ Cloudflare'i DNS sağlayıcınız olarak ayarlayın. (Makale - İngilizce).
2/ DNS bölümüne gidip CNAME kaydı ekleyin
3/ Hedef olarak Fonzİp'in özel adres bölümünü belirleyin: ozeladres.fonzip.com

Status bölümünde yazan bulut'u yeşil hale getirin ve aktifleştirin.

Not: DNS değişiklikleri 72 saate kadar sürebilir, fakat genelde çok daha hızlıdır.

Güvenlik - SSL konfigürasyonu yapın

CNAME kaydı eklendikten sonra adresiniz hazır olacak. Fakat Fonzip olarak güvenliği her şeyden önde tutuyoruz. Şimdi ise bu sayfaları nasıl güvenliğini sağlayacağımızı anlatacağız.

SSL (ya da TLS), tarayıcılar ile sunucular arasındaki iletişimin güvenliğini sağlamak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Tarayıcı ve sunucular arasında aktarılan verilerin güvenli ve şifrelenmesini sağlar ve HTTPS olarak gözükmesini sağlar.

Standart SSL konfigürasyonu olan bir web sitesininin (HTTPS) Chrome tarayıcısında gözükme şekli aşağıdaki gibi:

Cloudflare ile nasıl SSL kurulur

‘SSL/TLS’ alanına gidip SSL alanından ‘Flexible’ ya ad ‘Full’ u seçin. Full (Strict) i seçmeniz durumunda SSL çalışmaz hale gelecektir.

Sonra ‘Page Rules’ bölümüne gidin ve HTTP'yi HTTPS'e yönlendiren bir sayfa kuralı tanımlayın.
Sonra özel olarak kullanacağınız adresi tanımlayın. Örneğimiz için bu adres
http://online.stkismi.org/*

‘Always Use HTTPS’ i seçin ve son olarak ‘Save and Deploy.’ 'a tıklayın

Bu işlemi tamamladıktan sonra siteniz güvene alınmış duruma gelecek. Bağış sayfanıza gelen kişiler tarayıcılarında Güvenli işaretini görecekler ve veri transferi güvene alınmış olacak.

2. TLS Termination Proxy ile entegrasyon

Bağış sayfalarında kullanacağınız sertifikalar DNS sağlayıcınız tarafından kullandırılan paylaşımlı bir sertifikadır.

Eğer kendi sertifikanızı kullanmak istiyorsanız TLS Termination Proxy adı verilen bir yöntemle bunu sağlayabilirsiniz. Bunun için web sunucunuzun konfigürasyonlarını değiştireniz gerekecek.

Önemli! Eğer DNS kayıtlarınızda ozeladres.fonzip.com'a yönlendirilen bir CNAME kaydınız varsa bu kaydı silip adresinizi kendi sunucunuza yönlendirmeniz gerekiyor.

Apache ve Nginx adlı web sunucuları için konfigürasyon örneklerini bulabilirsiniz.

Apache için konfigürasyon:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
ServerName online.stkismi.org # domain adınız

SSLEngine on
SSLProxyVerify none
SSLProxyEngine on

SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerExpire off

SSLCertificateFile /path/to/your/fullchain.pem #sertifika
SSLCertificateKeyFile /path/to/your/privkey.pem # sertifika

ProxyPreserveHost On


ProxyPass / https://ozeladres.fonzip.com
ProxyPassReverse / https://ozeladres.fonzip.com
</VirtualHost>
</IfModule>

NGINX için konfigürasyon:
location / {
server_name : online.stkismi.org #özel adresiniz

proxy_buffer_size 128k;

proxy_buffers 4 256k;

proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_set_header Host $host;
proxy_pass https://ozeladres.fonzip.com;

Birden çok SSL sertifikası kurma şekli var. Fakat maalesef her tür kuruluma destek veremiyoruz.

Bir çok yeni tarayıcı SNI'a destek veriyor. Fakat eski tarayıcılar bu desteği maalesef vermiyor. Eski tarayıcılara da destek vermek istiyorsanız kendi SSL sertifikanızı kurmanızı öneririz.

Google reCAPTCHA Entegrasyonu

Özel alan adlarının çalışması için reCAPTCHA entegrasyonu zorunludur. Detaylı bilgi için tıklayın.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?